اعلانات سایت

کارگاه نمایش خلاق

کارگاه نمایش خلاق

از شقایق خورسندی در
Number of replies: 0

مینوی خرد برگزار می‌کند:
🔸کارگاه نمایش خلاق🔸

مربی: فاطمه خدابنده‌لو
گروه سنی: 4 تا 6 سال
تعداد جلسات: 4 جلسه
زمان: روزهای چهارشنبه
ساعت 17:30 تا 18:15

🔵 تاريخ شروع: چهارشنبه 7 آبان

Attachment m1.png